การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

Creative Problem Solving
16,476 Enrolled
6 hour

Course Overview

หลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนางานด้วยการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้กับบุคลากร กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กร การวัดและประเมินการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและระบุเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
    3. ผู้เรียนสามารถเขียนแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์”