สายด่วนฉุกเฉิน

Emergency Medical Service
7,088 Enrolled
10 hour

Course Overview

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ไม่ใช่เพียงเริ่มต้นที่โรงพยาบาล หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ โดยผู้มีความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องแล้ว สามารถทำให้ผลการรักษามีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้น ระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉินจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ บริการการแพทย์ฉุกเฉินจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนคนไทยอีกต่อไป ขอเชิญนักศึกษาและท่านผู้สนใจเรียนรู้ร่วมกันในวิชา EMS สายด่วนฉุกเฉิน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการ บทบาทหน้าที่ ของระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
  2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้
  3. อธิบายหลักการในการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  4. วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในภาวะโรคสำคัญที่พบบ่อย ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และให้การรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “สายด่วนฉุกเฉิน”