วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

Malay for Communication
2,292 Enrolled
15 hour

Course Overview

วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอ่านออกเสียง นับจำนวน และบอกเวลาเป็นภาษามลายูได้
  2. สามารถทักทาย แนะนำตัวเอง กล่าวคำขอบคุณและการกล่าวอำลาเป็นภาษามลายูได้
  3. สามารถแนะนำเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวเป็นภาษามลายูได้ เรียนรู้การใช้คำสรรพนาม
  4. : เรียนรู้คำศัพท์ของชื่อสถานที่สำคัญ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำบุพบทในภาษามลายู และสามารถเล่ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเป็นภาษามลายูได้
  5. สามารถบอกทิศทาง สนทนาเกี่ยวกับการถามทิศทาง และทราบชนิดของยานพาหนะประเภทต่างๆในภาษามลายู
  6. สามารถบอกส่วนต่างๆภายในบ้าน และเล่ากิจกรรมภายในและนอกบ้านเป็นภาษามลายูได้
  7. สามารถระบุชื่ออาหารและเครื่องดื่มเป็นภาษามลายู และสั่งอาหารเป็นภาษามลายูได้
  8. สามารถเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุด จองห้องพักและตั๋วเครื่องบินเป็นภาษามลายูได้
  9. สามารถสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นภาษามลายูได้
  10. : สามารถเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมมลายู การดำเนินชีวิตของชาวมลายูได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร”