การสร้างเนื้อหาการเรียนด้วย Video

วิธีการใช้งาน : Component > Video

Video เป็นเครื่องมือที่นำเอาวิดีโอมาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อดีคือผู้เรียนสามารถดูเนื้อหาการสอนได้ และมี Transcript ให้ผู้เรียนสามารถเลือกในช่วงวิดีโอที่ต้องการได้อีกด้วย โดยปกติวิดีโอที่นำมาใช้ประกอบการพัฒนารายวิชาออนไลน์นั้น จะเก็บไว้บน YouTube เพราะถือว่าเป็นระบบ  Streaming ที่เสถียรและรองรับประมาณผู้ได้มากที่สุดในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสร้าง Transcript อีกด้วย ช่วยให้ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ลดขั้นตอนการพัฒนา

Powered by BetterDocs

Leave a Comment