การบริหารจัดการไฟล์ต่าง ๆ ด้วยเมนู Files & Uploads

เมนู : Files & Uploads

วิธีการใช้งาน :  Content > Files & Uploads

Files & Uploads เป็นเมนูที่ใช้บริหารจัดการไฟล์ประกอบการพัฒนารายวิชาออนไลน์ เช่น ชนิดไฟล์ Video Text Image Document เป็นต้น โดยข้อจำกัดของการอัปโหลดไฟล์นั้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 10 Mb เพื่อไม่ให้ขนาดไฟล์ใหญ่จนกินพื้นที่ใน Server มากจนเกินไป โดยปกติระบบจะแนะนำไม่ให้อัปโหลดวิดีโอเก็บไว้ในรายวิชาออนไลน์  ผู้พัฒนาฯ สามารถนำวิดีโอวางไว้บน YouTube แทน ส่วนไฟล์ชนิดที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะมีขนาดไม่เกินขนาดที่กำหนด

วิธีการนำใช้งานระบบจะมี URL ที่สามารถนำไปใช้งานอยู่ 2 ส่วนคือ

  1. Studio สำหรับใช้งานภายในรายวิชาออนไลน์ที่พัฒนาอยู่ เพราะ URL ที่นำมาใช้งานจะไม่ติด Domain Name ของระบบ ข้อดีคือ เมื่อมีการย้ายรายวิชาออนไลน์ไปยัง Server อื่น จะไม่เกิดปัญหา
  2. Web สำหรับใช้งานภายนอกรายวิชาออนไลน์ที่พัฒนาอยู่ เพราะ URL ที่ได้จะติด Domain Name ของระบบไปด้วย เมื่อมีการย้ายรายวิชาออนไลน์ไปยัง Server อื่น มักอ้างอิงมายังตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ไม่ได้ ทำให้ไฟล์ไม่เกิดการแสดงผล แต่มีข้อดีคือ สามารถใช้อ้างอิงจากเว็บไซต์ภายนอกได้

Powered by BetterDocs

Leave a Comment