ทำความรู้จักหน้าต่าง Outline

เมนู Outline

วิธีการใช้งาน : Content >Online

หน้าต่าง หรือ เมนู Outline เป็นเมนูพื้นฐานที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือ Content ใช้เพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์  โดยปกติเราจะเริ่มพัฒนาโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ จากหน้าเพจดังกล่าว

  1. หน้าต่าง Outline มีปุ่มใช้งานที่สำคัญ 2 ปุ่ม เพื่อใช้ในการสร้างโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ คือ
  2. Section คือใช้สร้างหัวข้อหลักในเนื้อหาที่ผู้พัฒนาฯ ต้องการพัฒนา เช่น บทที่ 1 “ทำความรู้จักกันก่อน” เป็นต้น

SubSection คือใช้สร้างหัวข้อรอง (หัวข้อย่อย) ที่อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก เช่น “Thai MOOC คืออะไร ?” เป็นต้น โดยใน 1 Section สามารถมี SubSection ที่อยู่ภายใต้ได้ไม่จำกัด

ตัวอย่าง: ชื่อรายวิชา การพัฒนารายวิชาออนไลน์ด้วยระบบ Open Edx

บทที่ 1 ทำความรู้จักกันก่อน………………………………………………………………………………… (Section)

     Thai MOOC คืออะไร? ……………………………………………………………………………. (SubSection)
     รู้จักระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Thai MOOC………………………………………(SubSection)
     สิ่งที่ควรรู้ก่อนการพัฒนารายวิชาออนไลน์ …………………………………………………….(SubSection)

Powered by BetterDocs

Leave a Comment