ขั้นตอนการเข้าระบบ

การเรียนบนระบบ Thai MOOC Academy จำเป็นจะต้องมีบัญชีใช้งานของ @thaimooc.ac.th 📧
ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะเข้าใช้งานระบบ

1️⃣ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://thaimooc.ac.th เพื่อเข้าหน้าต่างระบบ Thai MOOC Academy

2️⃣ คลิกเมนู เข้าห้องเรียน ที่อยู่ด้านบนสุดขวามือ ระบบจะนำพาไปยังหน้าต่างเข้าใช้งานระบบ

3️⃣ ไปที่แถบ เข้าระบบ คลิกเมนู Sign in เพื่อทำการเข้าระบบด้วยอีเมลแอคเคาท์ของ Thai MOOC

4️⃣ ระบบจะเชื่อมโยงกับ Google Authen โปรดใส่ อีเมลแอคเคาท์ Thai MOOC ที่ได้จากการขั้นตอนสมัครสมาชิก

5️⃣ เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ระบบจะนำพาไปยังหน้าต่าง Dashboard โดยอัตโนมัติ

Powered by BetterDocs

Leave a Comment