วิธีการ Reset คะแนน

การ Reset คะแนน จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนเรียนจบจบในรายวิชาทั้งหมดแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่ผู้สอนได้กำหนดไว้
หากผู้เรียนต้องการที่จะเรียนใหม่ ผู้เรียนต้องทำการ Reset คะแนน เพื่อเริ่มเรียนและเริ่มทำแบบทบทวนความจำและแบบวัดผลการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด
(เมื่อ Reset คะแนน ข้อมูลผลการเรียนทั้งหมดที่เคยเรียนจะถูกลบทั้งหมด)
การ Reset คะแนนสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ไปที่เมนู รีเซ็ตผลการเรียนด้านบนสุดขวามือ ↘️↘️↘️

คลิกไปที่ยื่นรายการคำขอ

เลือกรายวิชาที่ต้องการ reset คะแนน

แจ้งเหตุผลที่ต้องการ reset คะแนน พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์แล้วคลิกที่ยื่นรายการคำขอ

Powered by BetterDocs

Leave a Comment