5 ข้อสำคัญในการพัฒนารายวิชา

1. รายวิชาที่พัฒนาต้องไม่เป็นเชิงพาณิชย์ และยอมรับให้มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ
2. การพัฒนารายวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ของ Thai MOOC  
3. สื่อวิดีโอในรายวิชาต้องเผยแพร่ผ่าน YouTube Channel ที่ Thai MOOC กำหนดเท่านั้น
4. ทีมผู้พัฒนารายวิชาต้องดำเนินการพัฒนารายวิชาด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้วิธีการจากรายวิชาที่ Thai MOOC กำหนด
5. ชื่อรายวิชาที่พัฒนาต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาเดิมที่มีอยู่แล้วบนระบบ Thai MOOC
เข้าดูชื่อรายวิชาได้ที่ https://mcl.thaicyberu.go.th/course_info2tcu.php

Powered by BetterDocs

Leave a Comment